mga bahagi ng binibiyak ang mga halaman na ipinagbibili