paghihiwalay ipinagbibili ang kagamitan sa proseso