pinabilis ang mga suplay ng pang-industriya na pagmimina