uri ng kagamitan sa seguridad na ginagamit para sa pagmimina